1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem, start vt 2022

1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter
med fokus på handledning av familjehem motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2022

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2022, att för andra gången, starta 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/
familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad.
Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start i mars 2022. Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv.
Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera.
Hemuppgifter ges emellan kursdagarna.
Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och
leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt och ht 2022

Kostnad
18 000 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).
Rabatt om 3 eller fler från samma arbetsplats.

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Information/kontakt

Monica Möllerstrand

Jonas Karlsson

 

Anmälan
Senast 2022-01-15   www.gck.nu/anmalan