1-årig kommunikativt ledarskap (KL)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ledande ställning och vill utveckla hur du i vardagen kan använda ett systemiskt förhållningssätt i ditt arbete som ledare, projektledare, processledare, kvalitetsutvecklare etc eller som intern eller extern konsult.

Vi tror att du som kan vara intresserad av utbildningen har:

·  egen lång erfarenhet av arbete med organisationer och vill lära mer om hur ett systemiskt förhållningssätt kan användas i det arbetet

·  egen lång erfarenhet av tillämpning av ett systemiskt förhållningssätt i arbete med individer och grupper och vill lära mer om hur du kan arbeta med hela organisationer och andra större system.

Du har bl.a. till uppgift att förmedla förväntningar, mål och ramar, så att organisationen och medarbetare kan utföra och koppla sina uppgifter till organisationens mål. Utbildningen ger dig förutsättningar och verktyg för att göra detta.

Utbildningen bygger på genomförandet av uppgifter/projekt i den egna arbetsplatsen.

I uppgifterna/projekten kopplar vi ihop systemisk teori med praktik för att få lärande-erfarenheter från det vardagliga praktiska arbetet.

Exempel på lärandemål:

·  Lärandemålen siktar mot en utveckling av den egna identiteten som ledare i olika sammanhang och under en kontinuerlig förändring av organisationer i vårt samhälle.

·  Lärandemålen omfattar en förståelse av hur samhälle, organisation, personer i ledande ställning och medarbetare berörs av förändringar.

·  Lärandemålen omfattar en medvetenhet om de komplexa sammanhang man som ledare verkar i.

Omfattning: Utbildningen omfattar 15 dagar fördelade på 8 tillfällen över två terminer.

Kursplats:      Landeriet, Södra vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad:         38 000 kr (moms 9 500 kr tillkommer)

Kursledare:    Håkan Sundkvist       070-562 31 50     hakan@systemicworkers.com

MSc i Ledarskap och organisationsutveckling, EMCC-coach, handledare

Kursen startar vid minst 12 deltagare anmälda.