1-årig Narrativ Diplomutbildning

Narrativa samtal med barn, vuxna och familjer

Utbildningen sker i samarbete med Maggie Carey från Australien
September 2015 – Maj 2016  (14 utbildningsdagar)

Denna utbildning vill erbjuda deltagarna en möjlighet att utveckla goda samtal med barn, vuxna och familjer utifrån ett narrativt förhållningssätt.

Narrativ terapi ser människor som experter på sina egna liv och ser problem som separerade från personen. Ett narrativt förhållningssätt utgår ifrån att människor har många färdigheter, kompetenser, värden, åtaganden och förmågor som vill bistå dem i att reducera inflytandet av problem i deras liv. Ordet narrativ (berättelser) handlar om att sätta människors livsberättelse i fokus och den skillnad som kan uppstå när berättelser berikas och återberättas.

Utbildningen kommer att presentera en palett av olika narrativa idéer och metoder. Koppling görs till modern utvecklingspsykologisk teori och nyare rön inom hjärnforskning. Exempelvis kommer vi att erbjuda deltagarna att träna och utveckla:

  • Externalisering (personen är inte problemet, problemet är problemet )
  • Omförfattande samtal (berätta våra livsberättelser på ett sätt som gör oss starkare)
  • Hedrande ceremoni (andra viktiga personer ges möjlighet att länka sina egna erfarenheter till den vars berättelse står i fokus)
  • Lyssna efter alternativa berättelser
  • Användning av dokumentation som brev, intyg, diplom

Utbildningen är upplagd i tvådagars moduler med lärare från den Narrativa gruppen inom GCK tillsammans med Maggie Carey från The Narrative Practice, Adelaide, Australien.

De svenska lärarna är samtliga legitimerade psykoterapeuter samt diplomerade narrativa terapeuter, utbildade av Michael White, Dulwich Centre, Australien.

Utbildningen är upplagd i ett nära samarbete med Maggie. Hon kommer att ansvara för den andra utbildningsmodulen under första terminen (okt 2015). Utbildningen är ett samarrangemang med Maggie. Hon är en mycket uppskattad föreläsare, kliniker och en nära samarbetspartner med GCK.

Stor tonvikt i utbildningen kommer att läggas på kursdeltagarnas egen möjlighet att utveckla det narrativa förhållningssättet, de narrativa samtalen på sin arbetsplats med sina klienter/patienter.

Tid                             Ht 2015: start 17-18 september, kl. 09.00-16.00
.                                  28-29 oktober, 26-27 november
.                                  Vt 2016: 4 tillfällen à 2 dagar

Kostnad                    16 000 kr/termin
.                                  (moms 4000 kr/termin tillkommer)

Utbildningsplats   Landeriet, Södra Vägen 61, Göteborg

Språk                         Svenska och Engelska

Anmälan görs senast 1/6 2015

För ytterligare information om utbildningen ring kursansvariga:
Ulla Hansson, 0707-45 43 05
Monica Möllerstrand, 0706-29 59 58