1-årig utbildning Att leda nätverksmöten (ALM)

Utbildning i att leda nätverksmöten / vårdplaneringsmöten / samverkansmöten / planeringsmöten och liknande

Utbildare Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Utbildningen vänder sig till dig, som arbetar med att leda olika möten inom socialtjänst, psykiatri, sjukvård, äldreomsorg eller liknande sammanhang.

Utbildningens referensram är ett systemiskt/narrativt förhållningssätt, med betoning på ett salutogent perspektiv och klarhet i ledarens uppdrag.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och egna erfarenheter från arbetsplatsen.

Utbildningen omfattar 14 dagar + 2 dagar workshop.

 

Kursplats: Landeriet, Södra vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad: 22 400 kr (moms 5 600 kr tillkommer)

Kursledare:

Lars Vennman, Socionom, leg psykoterapeut, handledare (0704-944 795)

Christer Jonasson, Nätverksledare (0703-975 322)

 

För kontakt: Maila info@gck.nu

Sista anmälningsdag:   fyra veckor innan kursstart

För kursdagar, se kalendarium