25 november 2016 Narrativ praktik och olydnadsstrategier

Fullbokat

Fredagsseminarium den 25/11 2016, kl. 13.00-15.30

”Narrativ praktik och olydnadsstrategier”

Jonas Karlsson och Emma Thorén, båda socionomer och psykoterapeuter verksamma vid GCK, kommer att tala om hur ett narrativt förhållningssätt i möten med människor skapar utrymme för ’frigörelse’ och motstånd ur förut ’tvingande’ omständigheter.

Såväl professionella som de människor de möter i sitt arbete upplever idag ofta sin handlingsfrihet som djupt kringskuren. Under seminariet går de igenom en rad centrala narrativa begrepp (externalisering, personlig agens, alternativ berättelse mm.) och tittar på hur dessa hänger ihop med viktiga frågor om frihet och makt. Seminariet tar också sin utgångspunkt i konkreta situationer från terapeuternas arbete och deltagarna kommer även att bjudas in till praktiska övningar.