20 mars 2017, En Fördjupningsdag i Anknytningsbaserad Familjeterapi, ABFT

Vi har glädjen att kunna erbjuda en dags fördjupning för dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.

Magnus Ringborg, leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare kommer till Göteborg.

Magnus har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT-metoden i en mindre grupp.

Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med Magnus Ringborg – en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT.

Tid
20/3 2017, kl. 09.00 -16.00

Plats
Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad
Fördjupningsdag 1 800 kr (moms 450 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även kaffe fm/em

Anmäl dig här