18-20 januari 2017 Advanced Intensive Training FIT (3 dagar)

Kursen är fulltecknad!

Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark

För femte gången arrangerar vi i GCK Advanced Intensive Training FIT (Feedback informed treatment) i Göteborg för dig som tidigare deltagit i en tvådagars workshop med Scott Miller.

Du får möjligheten att låta dig inspireras och få än mer verktyg och förståelse för att skapa en ”feedback kultur” tillsammans med dem du arbetar med.

Scott Miller har under flera år samarbetat med Susanne Bargmann, som bl.a. har utvecklat ett datorprogram för användningen av skalorna. Tillsammans är de mycket inspirerande och energigivande föreläsare.

Denna utbildning ger en möjlighet till ett fördjupat lärande om principerna och praktiken bakom FIT. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer, vilket innebär att lärandet blir personligt med fokus på dina förmågor och din förståelse i att använda FIT i ditt eget sammanhang. Deltagarna förväntas läsa ett antal artiklar och manualer innan utbildningen startar.

Utbildningen syftar till att:

  • Ge fördjupade kunskaper om det som är verksamt i ett förändringsarbete (evidensbaserade gemensamma faktorer).
  • Utveckla din förmåga i att skapa allians – som är en gemensam nämnare för olika terapeutiska orienteringar/skolor och för olika typer av klienter.
  • Lära dig att använda olika feedback-verktyg (ORS, SRS, CORE och OQ 45) för att förbättra behandlingen.
  • Utveckla dina resultat som behandlare, genom att avläsa klientens utvecklingskurvor.
  • Utveckla din förmåga att analysera forskningsresultat och hur du kan göra adekvata bedömningar utifrån klientens utveckling.
  • Lära dig använda tekniker, som underlättar arbetet med ORS och SRS.

Tid
18-20 januari 2017 kl. 09.00-16.00  (3 dagar)

Plats
Göteborg

Kursspråk
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
9 900 kr (moms 2 475 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan
oss tillhanda senast 15 december 2016
Anmälan är bindande.

Ytterligare infoKontakta Eva Hellberg info@gck.nu