Pågående utbildningar

En  2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på
Systemisk Narrativ Grund
(Steg1) motsvarande 45hp,
Inriktning Familj- och Nätverksarbete
Start ht 2021
Kursplan >> läs här

5 dagar Ledarskapsutbildning
ht 2021

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem
Start vt 2021

Uppdragsutbildningar på Systemisk Narrativ Grund:
– Borås kommun inom Socialtjänsten 2018 – 2023
– Svenljunga kommun vt 2020 – ht 2022