2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning (motsvarande steg 1) Intresseanmälan start ht2020

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på
Systemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp
Inriktning Familj- och Nätverksarbete

GCK planerar ny start av utbildningen ht 2020.
Se datum i Kalendarium för termin 1 och 2

Läs om utbildningen

Anmäl ditt intresse här senast 22 maj 2020 om du vill delta i utbildningen som startar ht 2020