2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk/Narrativ Grund (Motsvarande steg 1, 45hp)

Inriktning Familj- och Nätverksarbete
start 13-14 september 2016

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1    Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2    Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med  kliniskt arbete med familjer under handledning (15 dagar -120 tim.)

Kostnad  23 500 kr (moms 5 875 kr tillkommer) per termin

Kursansvariga  Ulla Hansson hansson.ulla@swipnet.se  070-745 43 05             Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se  070-629 59 58

Information om utbildningen samt kursplan och litteraturlista kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.