2-årig Systemisk Narrativ Grundutbildning (SUS)​

(18 dagar + 4 dagar workshop)

SUS och DUS (fyra år) motsvarar Steg 1

Utbildningen syftar till att utveckla ett systemiskt narrativt förhållningssätt inom socialtjänstens olika arbetsområden och kursdeltagarna kommer under utbildningen att:

  • Utveckla sin förmåga att använda samtalet som redskap och se brukaren som expert på sitt eget liv.
  • Öka sin förståelse för komplexiteten i människors liv, se brukaren i sitt sammanhang och se nätverket som en resurs.
  • Öka förståelsen för hur människors identitet samskapas i relationer och formas genom berättelser som blir talade av och om dem.
  • Att betrakta individ och familj i ett socialt sammanhang, förstå sammanhangets betydelse när vi försöker skapa mening i det som händer. Använda sig av brukarens resurser, förmågor och ha framtida möjligheter i sikte och ha en tilltro till individens önskan att utvecklas.
  • Utveckla förståelsen för språkets formativa och informativa funktioner och hur vi genom språket samskapar den sociala verklighet som vi lever i.
  • Öka sin självreflekterande förmåga och bli medveten om hur vår personliga/professionella erfarenhet, vår kunskap och våra värderingar styr oss i vårt arbete.

Utbildningen bygger på att deltagarna är aktiva och har möjlighet att läsa litteratur mellan kurstillfällena.

Teoriföreläsningar varvas med olika övningar, grupparbeten och konsultationer för att stimulera och inspirera kursdeltagarna till ny och fördjupad kunskap och erbjuda nya verktyg i arbetet.

Examination sker genom två mindre uppsatser.

Kostnad   15 000 kr (moms 3 750 kr tillkommer) per år per deltagare

Plats   Göteborg

Kontaktperson   Lars Vennman    070-494 47 95     vennman@telia.com

För kursdagar, se   kalendarium – planerad start ht 2015

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.