2-årig Systemisk Narrativ Vidareutbildning (DUS)

(20 dagar + 4 dagar workshop)

SUS och DUS (fyra år) motsvarar Steg 1

Denna utbildning är en vidareutbildning av de två första åren och en fördjupning av det systemiska narrativa förhållningssättet.   I utbildningen varvas systemisk narrativ teori och metodundervisning med direkt och indirekt handledning i egna ärenden från arbetsplatsen. Handledning och teoriavsnitt löper parallellt under utbildningstiden och möjliggör en mycket spännande integrering av lärandet.

Kursdeltagarna kommer under utbildningen att:

•   Fördjupa sin förståelse för språkets formativa och informativa funktioner samt hur sociala verkligheten samskapas i dialog.

•   Utveckla sin förmåga att samtala med brukare bl.a. genom att använda sig av systemiskt narrativt bekräftande samtal i behandlingsarbetet.

•   Använda sig av reflekterande team/position i sitt arbete.

•   Utveckla sin kunskap och förståelse för olika psykiska symptom och sociala problem utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv.

•   Reflektera över sina förmågor och möjligheter såväl som svårigheter och låsningar i arbetet d.v.s. kopplingar mellan personlig och professionell identitet (PPM).

•   Reflektera över etiska och moraliska aspekter i det psykosociala behandlingsarbetet.

•   Utveckla tillämpningen av kollegial handledning i arbetsgruppen genom reflekterande team.

Examination sker genom ett seminarium och en uppsats.

SUS och DUS utbildningarna (fyra år tillsammans) motsvarar en Grundläggande Psykoterapiutbildning – Steg 1.

Kostnad   22 000kr (moms 5 500 kr tillkommer) per år och deltagare

Plats   Göteborg

Kontaktperson   Lars Vennman   070-494 47 95   vennman@telia.com

Efter 4 år och godkända utbildningar erhåller kursdeltagarna även ett intyg motsvarande steg 1  det vill säga grundläggande psykoterapiutbildning.

För kontakt  info@gck.nu

För kursdagar, se  kalendarium

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.