2 dagar Narrativ workshop Maggie Carey 14-15 september 2016

Maggie Carey 2015

 

Maggie Carey föreläser om Narrativ praktik.

 

Hur man kan ge stöd till människor som söker
nya vägar för att hantera sina liv efter personliga svårigheter och traumatiska upplevelser.

I denna workshop kommer Maggie Carey att fokusera på de narrativa
färdigheter och den praktik som kan stödja människor att åstadkomma förändring i sina liv efter att ha upplevt svårigheter.

När människor möter oss har de ofta fastnat i ohjälpsamma berättelser om vilka de är och vad deras liv handlar om. De söker hjälp för att klara av att lämna det som är problematiskt och röra sig i riktning mot ett liv där deras hopp och drömmar kan infrias. Ett narrativt förhållningssätt erbjuder en mängd olika metoder som kan stödja människor som upplevt trauma eller andra svårigheter i sina liv för att navigera under resan från ”problemidentitet” som traumat har lämnat dem med, och istället röra sig mot en mer önskad och livgivande identitet.

I denna workshop kommer vi att utforska den omsorgsfulla och tydliga praktiken som kan stödja de steg som personen önskar ta. Resemetaforen och ”identitetsmigration” kommer att guida vårt praktiska arbete. Resemetaforen och att klara av att navigera när livet går lite upp och ner är relevant i många olika aspekter av terapeutiska samtal och kan vara ett koncept som kan stödja praktiker i deras strävan att stödja människors förändringsprocesser.

Maggie Carey är en av grundarna till Narrative Practices i Adelaide, Australien, ett center för narrativa utbildningar, handledning och terapier, som Michael White grundade 2008. Maggie har varit involverad i utveckling av Narrativ terapi sedan tidigt 90-tal och har undervisat runt om i världen de senaste 20 åren. Maggie uppskattar möjligheterna att undervisa om hur de teoretiska aspekterna av den narrativa teorin kan förtydligas på ett detaljerat sätt i praktiken. Hon är känd för sin förmåga att på ett levande sätt göra den narrativa praktiken förståelig för deltagarna.

Tid
14-15 september 2016 kl. 09.00-16.00

Plats
Göteborg

Kursspråk
Engelska

Kostnad
2 200 kr (moms 550 kr tillkommer) för- och eftermiddagskaffe ingår
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis
Sista anmälningsdag 31 augusti 2016

Anmälan      Anmälan är bindande.

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu