Arkiv: april 2015

Vi vänder oss till ungdomar mellan 15-19 år som känner att de kommit på kant med tillvaron och inte vet hur de skall komma vidare.

Kanske upplever ungdomarna att:

 • problemen har börjat ta makten över deras liv?
 • känslor av maktlöshet, förtvivlan, oro eller att de ofta är arga?
 • de vill vidare men vet inte hur?
 • de saknar tilltro till sin egen kraft?
 • de är ensamma och känner sig svikna av de flesta?

Tillsammans

 • stöttar vi varandra att se att det finns olika vägar att gå och att varje människa har en egen kraft att välja sitt liv.
 • hjälper vi varandra att finna hopp och få fatt i våra drömmar om framtiden.
 • kan vi lyssna, uppmuntra och trösta.

Syfte

 • Att motverka isolation och depression hos unga.
 • Att tillsammans med andra få möjlighet att arbeta med sina drömmar om vem man vill bli.
 • Att arbeta med ungdomarnas egna resurser och förutsättningar

Innehåll

Vi arbetar utifrån en narrativ grund som försöker ta tillvara på den unges egna resurser och förmåga till att kunna styra sitt liv.
Vi arbetar med att fokusera på vem man vill vara och hur man vill ha det i relation till andra viktiga människor i ens liv.
Under träffarna kommer vi att arbeta utifrån olika teman som rör livets ”svårigheter” och ”möjligheter”.
Vi arbetar i storgruppen med gemensamma övningar men också i mindre grupper. Vi arbetar med olika medel såsom; samtalsövningar, fysiska övningar.
Vi kommer att arbeta med bild och form och andra kreativa inslag som gruppen kommer överens om. Vi använder oss av kraften i att skapa vägar tillsammans. Fikat är en viktig del i våra sammankomster. Varje deltagare får vara med att ta ansvar för praktiska förberedelser inför våra träffar.

Ansvar/stöd

Det går förstås bra att kontakta oss kursansvariga vid frågor kring kursens innehåll och utformning.
Återkoppling till vårdnadshavare och ansvarig kontaktperson (socialtjänst etc.) görs upp inledningsvis tillsammans med den unge.
Vi kursansvariga kommer följa den unges ”resa” i gruppen och efter hand följa upp hur man tycker att det går.
Vid sista tillfället kommer gruppdeltagarna att få bjuda in valfria personer för att få möjlighet att berätta om sin ”resa”.

Gruppterapeuter
Emma Thorén, Leg. Psykoterapeut
Socionom Jonas Karlsson, Familjeterapeut och Socionom
Båda med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Vi träffas vid 10 tillfällen, varannan vecka, under två terminer med start ht 2015. Varje tillfälle varar 2,5 timma (inklusive fika).

Plats:            Landeriet Korsvägen (GCK’s lokaler)
Kostnad:      9 000 kr/person
Antal:           Max 10 personer i gruppen
Start:            onsdag 16 september 2015, kl. 16.30 – 19.00
Anmälan görs via info@gck.nu – ange namn, mejladress och fakturaadress Ytterligare info kontakta:
Emma Thorén    0760-811760
Jonas Karlsson  0732-308630

Inlägg 2015-04-07
Författare Lars Ljungman


Som handledare möter jag och mina kollegor många socialsekreterare i handledning. Under de senaste åren har vi kunnat se en utveckling som vi upplever som mycket oroande. Socialsekreterare (framförallt inom myndighetsutövning) beskriver att de inte hinner med att göra det arbete de anser sig behöva för att barn och familjer ska kunna få hjälp. Samtidigt som resurserna har minskat har antalet ärenden ökat och socialsekreterare blir klämda mellan att hinna med alla ärenden och att samtidigt möta klienter på ett sätt som stämmer med deras värderingar. Resultatet blir att arbetet som socialsekreterare mycket handlar om att hantera stress och känslan av otillräcklighet. Man ser klienters behov men har inte tid eller resurser att hjälpa dem. Inte sällan märks detta som en uppgivenhet under handledningstillfällen – duktiga och etiska socialsekreterare inser vad som behöver göras men ges inte möjlighet (resurser och tid) att genomföra det. Som handledare blir det vår uppgift att lyfta perspektivet och påtala att detta inte ska ses som den enskilde socialsekreterarens (eller ens socialkontorets) dilemma utan härrör från strukturella förändringar inom hela välfärdssektorn. Två forskare, Marika Melin och Wanja Astvik, har gjort en omfattande forskningsstudie där de studerat stress och strategier inom välfärdssektorn. En del av deras resultat av forskningen beskriver de som att:

”Socialsekreterarna berättar om en vardag med allt fler och tyngre ärenden, medan lättare ärenden avskrivs, ”slaskas”. Den som påtalar problem blir skuldbelagd och får veta att den inte gör ett bra jobb.

– Budgetkraven ligger som en tung, våt filt i knät på socialsekreterarna. De hamnar i en ständig moralisk konflikt där de måste förhandla med sin egen professionalitet.

När verkligheten inte stämmer med ens yrkesvärderingar uppstår en dissonans. Antingen får man ompröva sina egna värderingar eller också jobba så mycket att man på sikt riskerar att bli sjuk. Alternativet blir att säga upp sig, vilket många gör.

– Det blir en negativ rörlighet där de som slutar är unga nyutbildade, just dem man inte vill bli av med. Det leder till problem med kompetensförsörjningen.”

Marika Melin och Wanja Astviks forskningsresultat är tydliga och kan ses som en tröst och förklaring för alla som upplever en frustration när välfärdssektorn får allt knappare resurser. De beskriver en utveckling som tar sin grund i NPM, New Public Management, som infördes efter en modell från bl.a. bilindustrin. Den har dock inte visat sig fungera inom välfärdssektorn som det var tänkt utan lett till organisationer där dialogen minskat och kritik uppåt tystas ner.

För mer information kan den som vill gå in på länken nedan:
http://www.arbetsmiljoforskning.se/stress/stressade-socialsekreterare-l%C3%A4mnar-yrket

Lars L

__________________________________________________________

Med lite god vilja kan man ana att våren är på väg. Fåglarna kvittrar mer ljudligt och snödroppar och krokus har slagit ut och redan blommat över. För den som har trädgård är det nog hög tid att börja rensa i rabatter och luckra upp jorden. Kom ihåg att njuta av all natur som finns runt omkring oss i skog och mark, när naturen nu vaknar till liv igen.

Så här i april och påsktid så skickar vi ut årets andra nyhetsbrev för att inspirera och bjuda in till olika spännande aktiviteter som GCK erbjuder.

Fredagen den 6 mars höll GCK ett fullsatt fredagsseminarium om ”Hemmasittare”. Föreläsare var Bodil Johansson från Resursteamet Norra Hisingen i Göteborg.  Bodil är en erfaren socialarbetare som arbetat med hemmasittare länge och har utvecklat ett arbetssätt att nå dessa ungdomar. Seminariet var mycket uppskattat och många intresserade som hade anmält sig fick inte plats. I samarbete med Bodil planerar vi att ha ett fredagsseminarium till i höst, så att de som blev utan plats får möjlighet att komma och ta del av hennes kunskaper och erfarenheter. Håll uppsikt på GCK’s hemsida för nytt datum i höst!

Nästa fredagsseminarium är den 29 maj och då handlar det om Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT. Jennie Ström och Patrik Kärn, familjebehandlare på Västsvenska Mellanvårdsgruppen kommer att presentera ABFT som metod för placerade ungdomar.

11-13 maj håller Scott Miller och Susanne Bargmann i en 3-dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt (FIT Supervision Training)
Det är många anmälda och det finns ännu möjlighet för fler att delta!

Vi vill åter informera om våra seminarier till hösten och först ut är Scott D Miller under två dagar i september med Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? – om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen.
Näst på tur, i december, kommer Bo Hejlskov Elvén under två dagar att presentera Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.

I november erbjuder GCK en kortutbildning i ABFT med Suzanne Levy Ph.D från Philadelphia Childrens Hospital, USA. En Introduktionsdag, två Utbildningsdagar och  en Fördjupningsdag.