Arkiv: mars 2016

Inriktning Familj- och Nätverksarbete
start 12-13 september 2016

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med  kliniskt arbete med familjer under handledning (15 dagar -120 tim.)

Kostnad
23 500 kr (moms 5 875 kr tillkommer) per termin

Kursansvariga 
Ulla Hansson hansson.ulla@swipnet.se  070-745 43 05
Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se  070-629 59 58

Kursplan >> läs här

Mer information
om utbildningen samt schema och litteraturlista: kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

Sista anmälningsdag 30 juni 2016

(obs, kl 13.00-15.30)

Lasse Fryk och Bosse Forsén
Temat denna fredag är Från Rum till Mellanrum – där morgondagens samhälle redan tar form.  Lasse och Bosse kommer att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet och sina tankar runt arbetet att utveckla det sociala arbetets teori och praktik. Ett arbete som bedrivits tillsammans med studenter och professionella på Göteborgs universitetet och i Hammarkullen. ”Det händer otroligt mycket spännande saker i Hammarkullen just nu. Det är stora saker – och positiva.”…  ”På områdesnivå ser vi en miljö växa fram som kommer att inleda samtal om samhällsbyggande som kan bli mycket inspirerande. På institutions- och verksamhetsnivå växer miljöer fram som visar vägen till en välfärdsstat i ett mångfaldigt samhälle i rörelse. Ett aktivt civilsamhälle ser till att denna rörelse får bra fart.”
(Lasse och Bosse inför fredagsseminariet).

Våren, ljuset är här och de första vårblommorna sticker upp sina knoppar i rabatterna på Landeriet.tulpanknoppar 2016
På GCK planerar vi för fullt för årets aktiviteter och delar här med oss av det som ligger närmast i tid.

 

Vi har nu fem nya medarbetare som ni kan läsa mer om på vår hemsida ”om oss” – medarbetare.

Under ht 2016 planerar vi att starta följande utbildningar:

– 2-årig Grundläggande psykoterapiutbildning (motsvarande steg 1)
start 12-13 september, läs mer

– 7-dagars utbildning för professionella som arbetar på boenden för ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar, start 9 september.
Den senaste tidens händelser i anslutning till olika boenden för ensamkommande flyktingbarn har uppmärksammats i media. Något som de flesta har noterat, så även vi på GCK. Vi tycker det är viktigt att prata om läget på ett nyanserat, medvetet professionellt sätt och använda oss av den värdegrund och den kunskap vi har. Vi vill nu bidra och dela med oss av denna till er som möter och arbetar med de nyanlända, läs mer

GCK har startat ett samarbete med Tomas Embreus och erbjuder ett nytt koncept om Samarbete för Trygghet – ett kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete, läs mer

Fler utbildningar är under utveckling, så håll utkik på vår hemsida www.gck.nu

Planerade workshops 2016-2017

tulpaner 2016.1– Maggie Carey, Australien – narrativ terapeut kommer 13-14 september. Tema för de två workshopdagarna kommer att vara hur ett Narrativt förhållningssätt är användbart när vi möter/arbetar med traumatiska händelser och olika svårigheter i människors liv.

– Marie Balint, psykolog BUP Stockholm 20 oktober
Att samtala med ensamkommande flyktingbarn – vad behöver du tänka på för att lyckas i det dagliga mötet?

– Scott D Miller, USA – I januari kommer Scott Miller åter till Göteborg och presenterar Feedback Informed Treatment FIT med en dag introduktionsworkshop, tre dagar Advanced Intensive Training och en utvecklingsdag för ledare.

Våra kostnadsfria och uppskattade fredagsseminarier fortsätter under våren.

– Fredag 8 april kommer Lasse Fryk och Bosse Forssén att dela med sig av sina erfarenheter från deras spännande utvecklingsarbete av det sociala arbetet, utbildningens teori och praktik under många år i Hammarkullen/Angered, läs mer

Ser fram emot att ses på någon av våra olika aktiviteter!

 – Vardagskunskap och professionella samtal
Totalt 7 dagar under två terminer med beräknad start vt 2017

I arbeten som rymmer möten med andra människor ställs vi inför en rad situationer och dilemman som inte alltid enkelt går att förklara eller att åtgärda.

Den egna levda erfarenheten kan ställa sig i vägen, men kan också vara en möjlighet till fördjupning och ökad kunskap. Parallellt med vår egen vardagskunskap behöver vi lägga till ny kunskap och det systemiska narrativa förhållningssättet blir en rik möjlighet till professionell utveckling.

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar på olika institutioner och HVB-Hem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.

Vår förhoppning med utbildningen är att den skall ge:

  • Professionellt lärande och metodutveckling för att stärka deltagarna i deras arbete med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
  • Att deltagarna ska känna sig säkrare och tryggare i sin professionella roll och att man har fler verktyg i sitt dagliga arbete med ungdomarna.
  • Att utvecklas i metoder som hjälper en att se sin egen roll i mötet med ungdomar, kollegor och samarbetspartners.

Undervisningsformer: Utbildningen utgår ifrån deltagarnas egen praktik där erfarenheter varvas med teori- och metodgenomgång.

Det kommer att ges möjlighet till arbete med den egna praktiken i form av handledning eller konsultation där de teman man arbetat med kan praktiseras.

Utbildningen är upplagd på 7 heldagar, en dag per månad. Varje tillfälle ramas in av ett eller några teman/verktyg där lärandet fördjupas genom och i olika övningar.

Tid
vt 2017 (datum inom kort) kl. 09:00-16:00

Kursansvariga
Ulla Hansson och Hedvig Westerström från GCK

Plats
GCK’s lokaler på Landeriet, Södra vägen 61, (Korsvägen) i Göteborg

Kostnad
7 dagar utbildning  8 800 kr (moms 2 200 kr tillkommer)

Antal Deltagare
Max 20 kursdeltagare

Kursanmälan
oss tillhanda senast 15 december 2016  Anmäl dig här

För ytterligare information om utbildningen mejla info@gck.nu

Att samtala med ensamkommande flyktingbarn

– vad behöver du tänka på för att lyckas i det dagliga mötet?

marie balintMarie Balint är fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut och har fram till nyligen varit divisionssamordnare för vård av ensamkommande vid BUP i Stockholms län. Marie har mycket stor erfarenhet av att möta och behandla ensamkommande ungdomar och traumatiserade flyktingar. Under många år har Marie hållit uppskattade kurser och föreläsningar till personal inom vård, socialtjänst och andra som arbetar med denna målgrupp

Workshopen vänder sig till dig, som regelbundet möter ensamkommande barn/ungdomar och traumatiserade flyktingar. Seminariet kommer att ur ett brett perspektiv belysa dessa personers psykiska hälsa/ohälsa. Du kommer att ges ökad förståelse för och få fruktbara förhållningssätt till olika situationer, som kan uppstå. Föreläsaren kommer att visa på lämpliga strategier för att hantera olika typer av kriser, som ofta inträffar för barnen/ungdomarna i olika skeden under deras vistelse i sitt nya hemland. Du kommer att få praktiska råd och få belyst lämpliga samtalstekniker, som ger dig ökade möjligheter att kunna ge rätt stöd och ett bra bemötande.

Förmiddagens tema
– Migrationsstress och trauma – Den kulturella bakgrundens betydelse – Vanliga tankefällor och hur kan vi undvika dessa

Eftermiddagens tema
– Ensamkommande ungdomars olika behov av vård och omsorg – Olika typer av kriser och krishantering – ”PUT-svackan” – Avslutande frågor och diskussion

Tid
torsdag 20 oktober kl. 09:00-16:00

Plats
Göteborg

Kostnad
1 100 kr (moms 275 kr tillkommer)
i kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika

Anmälan
oss tillhanda senast 15 september 2016
Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna.
Kursavgiften faktureras.

Anmälan är bindande. Du kan alltid skicka ersättare vid förhinder.

För ytterligare information om utbildningen mejla info@gck.nu

– En artikel som belyser problemet med att för ensidigt sätta tilltro till en teoribildning och vikten av att inte förälska sig i en teori eller en enskild behandlingsmodell./Jonas Karlsson

Läs >>