Arkiv: augusti 2016

Maggie Carey 2015

 

Maggie Carey föreläser om Narrativ praktik.

 

Hur man kan ge stöd till människor som söker
nya vägar för att hantera sina liv efter personliga svårigheter och traumatiska upplevelser.

I denna workshop kommer Maggie Carey att fokusera på de narrativa
färdigheter och den praktik som kan stödja människor att åstadkomma förändring i sina liv efter att ha upplevt svårigheter.

När människor möter oss har de ofta fastnat i ohjälpsamma berättelser om vilka de är och vad deras liv handlar om. De söker hjälp för att klara av att lämna det som är problematiskt och röra sig i riktning mot ett liv där deras hopp och drömmar kan infrias. Ett narrativt förhållningssätt erbjuder en mängd olika metoder som kan stödja människor som upplevt trauma eller andra svårigheter i sina liv för att navigera under resan från ”problemidentitet” som traumat har lämnat dem med, och istället röra sig mot en mer önskad och livgivande identitet.

I denna workshop kommer vi att utforska den omsorgsfulla och tydliga praktiken som kan stödja de steg som personen önskar ta. Resemetaforen och ”identitetsmigration” kommer att guida vårt praktiska arbete. Resemetaforen och att klara av att navigera när livet går lite upp och ner är relevant i många olika aspekter av terapeutiska samtal och kan vara ett koncept som kan stödja praktiker i deras strävan att stödja människors förändringsprocesser.

Maggie Carey är en av grundarna till Narrative Practices i Adelaide, Australien, ett center för narrativa utbildningar, handledning och terapier, som Michael White grundade 2008. Maggie har varit involverad i utveckling av Narrativ terapi sedan tidigt 90-tal och har undervisat runt om i världen de senaste 20 åren. Maggie uppskattar möjligheterna att undervisa om hur de teoretiska aspekterna av den narrativa teorin kan förtydligas på ett detaljerat sätt i praktiken. Hon är känd för sin förmåga att på ett levande sätt göra den narrativa praktiken förståelig för deltagarna.

Tid
14-15 september 2016 kl. 09.00-16.00

Plats
Göteborg

Kursspråk
Engelska

Kostnad
2 200 kr (moms 550 kr tillkommer) för- och eftermiddagskaffe ingår
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis
Sista anmälningsdag 31 augusti 2016

Anmälan      Anmälan är bindande.

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Fullbokat!
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt.

Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt/förändringsarbete och vill utveckla din förmåga att skapa allians med dina klienter samt lära dig att använda olika feedbackverktyg (ORS, SRS skalorna) för att förbättra behandlingen/resultatet.

Scott Miller kommer att presentera verktyg som är baserad på idén om praktikbaserad evidens, d.v.s. klientens egen bedömning av vad som är verksamt i samtalen/kontakten.
Med instrumenten ORS- och SRS-skalorna för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott Miller använder, erhålls bättre samarbete och resultat både med de ”lättare” och de ”svårare” klienterna.

Scott Millers föreläsningar, utbildningar och workshops runt om i världen är mycket uppskattade och han är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera sitt material.
Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999)

scott d millerScott D. Miller, PhD (fil dr i psykologi) är grundare och föreståndare för ICCE, (International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.

GCK har samarbetat med Scott Miller under många år och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och längre utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlings- institutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt.

Workshopen vänder sig till socialsekreterare, behandlare, terapeuter, boendepersonal och alla som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av sitt arbete samt sin egna professionalism.

Tid
17 januari 2017 kl. 09.00-16.00

Plats
Obs! Vi har bytt lokal till:
Burgårdens Konferenscentrum
Skånegatan 20
Göteborg Hitta Hit
Hitta rätt entré

Kursspråk
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis
Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig senast 15 december 2016.  Anmälan är bindande.

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

GCK anordnar en utbildnings- och inspirationsdag
för chefer, projektansvariga och politiker
Scott D. Miller presenterar hur ”FIT” (feedbackstyrt arbetssätt) kan
bli
implementerat i våra organisationer/institutioner

Vi i GCK AB ger åter möjligheten att ta del av Scott D. Millers forskning om implementering i organisationerna av de instrument han använder som redskap för brukarinflytande och resultatutvärdering.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar i en ledarpostion, projektansvarig eller som politiker och som vill säkerställa organisationens uppdrag vad gäller stödinsatser/ behandling och förändringsarbete.

Du kommer få kunskap om Scott D. Millers verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring samt vad som är viktigt för implementering av detta arbetssätt, d.v.s. ORS/SRS skalorna.

Scott D. Miller, Phd (fil dr i psykologi), är en av grundarna av ICCE (International Center for Clinical Exellence) en internationell sammanslutning av kliniker, forskare och utbildare med strävan att utveckla spetskompetens i behandlingsarbete. Scott är känd för sina engagerande föreläsningar, utbildningar och workshops. Han är författare till bl.a. böckerna: The heart of change: What works in therapy (1999), The heroic client (2000) och han har också skrivit ett flertal artiklar. I mars 2015 kom en ny bok av Scott Miller ut – Feedback-informerad terapi via Studentlitteratur.

GCK har samarbetat med Scott D. Miller under många år och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och längre utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlingsinstitutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt.
För att nå en lyckad implementering behövs att alla nivåer inom organisationen känner sig delaktiga!

Tid 
Måndag 23 januari 2017 kl. 09.00 – 16.00

Plats 
Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kursspråk 
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad 
1 860 kr (moms tillkommer med 465 kr
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Anmälan
senast 15 december 2016
Bekräftelse kommer att skickas ut.
Begränsat antal platser – max 20 personer

Ytterligare info
Ulla Hansson    070-745 43 05
Sekr. Eva Hellberg GCK AB  info@gck.nu