Arkiv: februari 2017

Vi har glädjen att kunna erbjuda en dags fördjupning för dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.

Magnus Ringborg, leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare kommer till Göteborg.

Magnus har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT-metoden i en mindre grupp.

Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med Magnus Ringborg – en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT.

Tid
20/3 2017, kl. 09.00 -16.00

Plats
Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad
Fördjupningsdag 1 800 kr (moms 450 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även kaffe fm/em

Anmäl dig här

 

Barnets röst i utredning och behandling

Jim Wilson kommer till Göteborg två heldagar i april 2017

Jim Wilson är för oss mest känd genom den uppskattade boken Barnets röst i utredning och behandling (På engelska: Child-focused Practice
– A Collaborative Systemic Approach
).

jim-wilsonJim Wilson har arbetat med barn och deras familjer utifrån olika sammanhang under drygt 35 år.
Han är socialarbetare och har arbetat inom brittiska socialtjänsten med barn och familjer utifrån utrednings- och behandlingssammanhang. Han har även lång erfarenhet av familjearbete utifrån motsvarande BUP-sammanhang. Genomgående för hans förhållningssätt är att han experimenterar sig fram i mötena med familjerna. Fantasi, lek och improvisation snarare än att följa en viss metod eller manual, har varit sätt för honom att hålla sin nyfikenhet vid liv och att hjälpa familjer att hitta vägar vidare. Under senare år har han deltagit i den samhälleliga debatten med ett antal artiklar där han bl.a. ifrågasätter det ökande diagnosticerandet och individfokus inom barnpsykiatrin. Jim Wilson poängterar att vi professionella behöver ha en etik och en strävan att ”humanisera” vårt arbete.

På hemsidan www.gck.nu finns flera av Jim Wilsons artiklar under fliken ”Artiklar”. Denna tvådagars workshop vänder sig till alla inom socialtjänsten, BUP, elevhälsan och andra som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling. Jim Wilson har varit i Sverige som utbildare och handledare under många år. Han känner till vårt arbetssammanhang
och han talar en engelska som är lätt att förstå.

Tid
20-21 april 2017, 09.00-16.00 båda dagarna

Plats
Dockyard Conference, Nya varvet
Skeppet Ärans väg 23, Göteborg

Kursspråk
Engelska

Kostnad
2 300 kr (moms 575 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmäl dig senast 31 mars 2017.  Anmälan är bindande.

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu