23 januari 2017 Utbildnings- och inspirationsdag för chefer och ledare FIT (Feedbackinformed Treatment)

GCK anordnar en utbildnings- och inspirationsdag
för chefer, projektansvariga och politiker
Scott D. Miller presenterar hur ”FIT” (feedbackstyrt arbetssätt) kan
bli
implementerat i våra organisationer/institutioner

Vi i GCK AB ger åter möjligheten att ta del av Scott D. Millers forskning om implementering i organisationerna av de instrument han använder som redskap för brukarinflytande och resultatutvärdering.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar i en ledarpostion, projektansvarig eller som politiker och som vill säkerställa organisationens uppdrag vad gäller stödinsatser/ behandling och förändringsarbete.

Du kommer få kunskap om Scott D. Millers verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring samt vad som är viktigt för implementering av detta arbetssätt, d.v.s. ORS/SRS skalorna.

Scott D. Miller, Phd (fil dr i psykologi), är en av grundarna av ICCE (International Center for Clinical Exellence) en internationell sammanslutning av kliniker, forskare och utbildare med strävan att utveckla spetskompetens i behandlingsarbete. Scott är känd för sina engagerande föreläsningar, utbildningar och workshops. Han är författare till bl.a. böckerna: The heart of change: What works in therapy (1999), The heroic client (2000) och han har också skrivit ett flertal artiklar. I mars 2015 kom en ny bok av Scott Miller ut – Feedback-informerad terapi via Studentlitteratur.

GCK har samarbetat med Scott D. Miller under många år och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och längre utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlingsinstitutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt.
För att nå en lyckad implementering behövs att alla nivåer inom organisationen känner sig delaktiga!

Tid 
Måndag 23 januari 2017 kl. 09.00 – 16.00

Plats 
Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kursspråk 
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad 
1 860 kr (moms tillkommer med 465 kr
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Anmälan
senast 15 december 2016
Bekräftelse kommer att skickas ut.
Begränsat antal platser – max 20 personer

Ytterligare info
Ulla Hansson    070-745 43 05
Sekr. Eva Hellberg GCK AB  info@gck.nu