Examinerade Steg 1-deltagare

Två innehållsrika utbildningsår har nått sitt slut.
Med stolthet och glädje har vi nu examinerat våra deltagare på GCK’s Grundläggande Psykoterapiutbildning på Familjeterapeutisk Grund, steg 1.
Nu kan dom bedriva psykoterapi under handledning men framför allt har dom skaffat sig massor av förmågor och kunskap som kommer till nytta i deras jobb med människor i olika livssituationer.

Som kurslärare och handledare är det också med visst vemod vi skickar iväg våra familjeterapeuter.
Men vi vet att dom kommer att berika de sammanhang dom arbetar i, med sina systemiska narrativa kunskaper och alla de förmågor och all den kreativitet de utvecklat.

Lycka till!