17 oktober 2019 Fördjupningsdag ABFT

För dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT har vi nu glädjen att erbjuda
en dags fördjupning.

Magnus Ringborg, leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare kommer till Göteborg. Magnus har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT- metoden i en mindre grupp. Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med Magnus Ringborg – en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT.

Tid
Fördjupningsdag       17 oktober       kl. 09.00-16.00

Plats
GCK’s lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad
Fördjupningsdag   2 250 kr (moms 450 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även fika fm/em

Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida www.gck.nu/anmalan/
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)

Ytterligare information
Ulla Westling Missios      070-352 72 91
eller GCK’s sekreterare Eva Hellberg  info@gck.nu