ABFT Fördjupningsdag över nätet 7/5

För intresserade som vill hålla kontakten och uppdatera sig
med färska kliniska erfarenheter inbjuds till ett kortare
seminarium över nätet den 7 maj kl. 9.00-12.00

Intresserade som redan arbetar med ABFT kan delta i seminariet hemifrån eller från sin ordinarie arbetsplats och logga in på en plattform över nätet. En länk kommer att skickas från GCK.

Innehåll: Deltagarna presenterar sig och berättar om sitt arbete med ABFT. Förslagsvis kommer var och en att få plats med att berätta
om ett ärende där man reflekterar över vad som varit avgörande
i arbetet med denna familj. Dessutom kan deltagararen presentera
en klinisk eller teoretisk fråga till gruppen.

Sedan kan berättelserna speglas och kommenteras och några av frågorna diskuteras. Förhoppningsvis kan seminariet leda till fortsatta diskussioner mer informellt över nätet.

Magnus Ringborg är värd för mötet och bistår med erfarenheter
och kunskaper.

Kostnad: 1 000kr (moms 250kr tillkommer)

Seminariet blir av om minst 7 deltagare anmäler sig.

Anmäl dig senast 1 maj till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och faktureringsadress

Anmälan är bindande.