Anknytningsbaserad Familjeterapi, ABFT

Vi anordnar kontinuerligt utbildning i ABFT,
Anknytningsbaserad Familjeterapi i Göteborg
Lärare från
Drexel College of Nursing and Health Professions’ Couple and Family Therapy Department

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression.

Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik.

Studier som ska pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien.

Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi.

Läs mer i Guy Diamond, Gary Diamond, Suzanne Levy; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar

Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php

1 Introduktionsdag – 1 200 kr 
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

2 Utbildningsdagar – 3 000 kr
Högst 35 deltagare. Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad, så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 alternativt annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.

1 Fördjupningsdag  – 1 800 kr
För dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.
Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT- metoden i en mindre grupp.
Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med läraren- en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT. 

Kurskostnaden är preliminär.
Moms 25% tillkommer på samtliga priser.