fönsterluckor.Välkommen att ta del av våra elevuppsatser och artiklar kopplat till systemiskt narrativt förhållningssätt!

Som ett led i att sprida systemiska narrativa idéer är det nu fritt att ta del av en mängd artiklar och elevarbeten på denna sida. Eller som Jim Wilson sa när vi frågade honom: ”It’s all up in the air anyway, why not spread it”. På detta sätt önskar vi kunna fortsätta samla artiklar och sprida de idéer vi håller varmt om hjärtat via artiklar av kända och okända samt inte minst via de elevarbeten som varje år produceras i våra utbildningar. Detta är kunskap som inte bör glömmas i pärmar och arkiveras utan kan leva vidare som inspiration i vårt systemiska arbete.

Vi vill rekommendera Lars Westerströms artiklar om CMM och hans artikel om ”Hans och Greta projektet”.

Dessa passar bra med Jim Wilsons artikel om ADHD, en artikel som problematiserar idén med diagnoser på barn.

Jim Wilson bidrar även med fler artiklar som handlar om systemiskt arbete med barn. Jim säger att man gärna får kontakta honom om man har frågor eller kommentarer kring hans artiklar.

Hans mailadress är:  j.wilson66@ntlworld.com