Fredagsseminarium 3 mars 2017 – Att arbeta med familjer med späd- och småbarn

Fredag 3 mars 2017, kl. 13.00-15.00  Fullbokat!

Vi, Eva Jaksjö  Tiina Kvihlén  Torbjörn Janson, är ett team inom NU-Sjukvårdens BUP-verksamhet som arbetar helt och hållet med barn och deras familjer där barnen är under fyra år. Vårt uppdrag är att arbeta med barn och deras föräldrar där det finns omfattande samspels- och/eller regleringssvårigheter. Vi tar emot våra familjer mestadels från mödra-/barnhälsovårdspsykologerna inom mvc och bvc men även från somatiska barnmottagningen och socialtjänsten.

Vi tänker oss att vårt fredagsseminarium kommer att handla mycket om vår arbetsvardag och hur det i praktiken går till hos oss när vi möter familjer som många gånger är i svår kris då de kommer till oss. Vi vill också prata om vad som är viktigt för oss i vårt arbete med att hjälpa till att få till ett bättre samspel som gagnar barns utveckling eller se till så att föräldrar kan reglera sina barns känslor på ett sätt som blir bättre för dem alla.

Vi ser fram emot en givande fredagsseminarieeftermiddag!

Anmäl dig och ange datum för seminariet