Fredagsseminarium 24/11 2017 – Att samtala om lust i professionella möten

Fredagsseminarium 24/11 2017, kl. 13.00-15.30

Att samtala om lust i professionella möten

Hanna Möllås är leg. barnmorska, auktoriserad specialist och auktoriserad handledare i klinisk sexologi. Hon har vidareutbildat sig i religionsvetenskap och läser nu vid psykoterapeutprogrammet i Göteborg med inriktning på familjeterapi. Hon studerar även vid mastersprogrammet för sexologi i Malmö. Hon driver en samtalsmottagning där hon möter par, familjer och individer kring sexualitet och relationer. Hennes specialintresse är relationen mellan religion och sexualitet.

Under fredagsseminariet kommer Hanna fokusera kring sexualitetens viktiga aspekter för vårt välbefinnande. Utifrån detta förs en diskussionsföreläsning kring hur vi kan samtala med våra klienter om sexualitet på ett lustfullt och ansvarsfullt sätt.

Anmäl dig och ange datum för seminariet