Grundläggande psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ grund
Steg 1, Uppsatser 2019

Lars Andersson uppsats Steg 1 ht-19
På spaning efter den invitation som flytt
-ett sätt att skapa mening

Louise Åkerström uppsats steg 1 ht-19
”Jag är glad för att vi är som vi är”
-Ett utforskande av känslokommunikationsläkning

Andreas Andersson uppsats Steg 1 ht-19
Att vara (och bli) pappa inom socialtjänstens familjebehandling
–ett självreflexivt nedslag i en familjebehandlares vardag

Anne-Marie Rosendahl B-uppsats Steg 1 ht-19
”…följa en väg jag inte vet vart den leder.”
– En samforskande studie om hjälpsamhet

Annicka Sannlind Uppsats Steg 1 ht-19
”Hur kan en NPF diagnos vara hjälpsam?”
– En intervjustudie om hur den enskilde och förälder påverkas
av att en neuropsykiatrisk diagnos ställs, med fokus på de positiva aspekterna.

Julia Nyberg Uppsats steg 1-ht-19
Vems är bekymret?
– En kvalitativ studie, med reflexiv ansats, om terapeutens hållning
i familjesamtal då ungdomen ses som problembäraren i familjen.

Lisa Petersson uppsats steg 1 ht-19
”Jag förstod att hon förstod…”
– En studie av kvinnors upplevelser av att delta i en ceremoni med
utomstående vittne.

Miia Sennfors uppsats Steg 1 ht-19
Välgörande sammanhang
-en kvalitativ intervjustudie av föräldrars upplevelse av hjälpsamhet
på familjecentral

Salome Hector uppsats Steg 1 ht-19
Personliga brev vid terapiavslutningar
-En praktikbaserad studie om hur brev vid avslut påverkar mig som terapeut

Grundläggande psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ grund,
Steg 1, Uppsatser 2018

Pertti Kunila uppsats steg 1 vt-18
En resa mot hoppet, eller en narrativ vandring!

Grundläggande psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ grund,
Steg 1, 2013
Anna Ganebäck och Karin Mattsson
Livets träd i arbete med föräldrar

KCCF/GCK Diplomutbildning maj 2010
Ilze Norman
COLLABORATION IN SYSTEMIC SUPERVISION 

Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi
Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete
Emma Thorén
Berättelser om hjälpsamma samtal

KCCF/GCK Diplomutbildning maj 1998
Hedvig Westerström
UPPSKATTANDE UTREDNING

Grundläggande psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ grund,
Steg 1, 2014-2016
Emma Hinnersson
Smultronskott

2-årig Systemisk/Narrativ vidareutbildning (DUS11) 2012-2014
Mari Happach
Men du var en envis jävel!”  Språk, makt och oanade möjligheter i psykosocialt ungdomsarbete

Albert Johnsson
– Mentalisering och den cirkulära intervjun – om konsten att faktiskt försöka följa en instruktion

Anna Schweizer
– Vart ska vi gå på din väg?

Erik Bengtsson
– ”Det där kan väl inte jag svara på, jag är inte utbildad i det här!” (att arbeta narrativt med föräldrastöd)

Marie Jonasson
En pågående resa i berättelsernas magiska värld

Malin Johansson
– Allians och etik -Ett axplock av socialkonstruktionistisk och systemisk teori och metod utifrån yrkesroll socialsekreterare

böcker

2-årig Systemisk/Narrativ vidareutbildning (DUS10) 2011-2013

Erika Petersson
– Att omfördela makten

Jonas Farby
– Genombrottet – En berättelse om aptiten på livet!

Linda Skarpsjö
– Med humor som vapen

Maryam Fetrak
– Mötet med en mamma

Vibeke W. Stangeland
– Beteendet utgick från kärnan av ett ”jag” en bristande självkänsla, ett bristande självförtroende och ett varmt hjärta

Annika Haglunds
– The Outcome Rating Scales (ORS)och The Session Rating Scales (SRS) – i arbetet med en barnfamilj
– Skattningsskala

Magnus Lagström
– ”Nyfikenhet – ett konstruktivistiskt arbetssätt att möta klienter”