Denna introduktionsdag vänder sig till alla dem som vill prova på vad ett systemiskt och narrativt förhållningssätt kan innebära för mötet med deras brukare. Denna dag vänder sig främst till personal inom t.ex. socialtjänst, LSS, hemtjänsten, elevhälsan, skolpersonal och annan personal inom stadsdelen. Genom föreläsning, exempel och praktiska övningar ges deltagarna en möjlighet att få en ökad förståelse för det systemiska / narrativa förhållningssättet med fokus på hur vi påverkar och påverkas i kommunikation med dem vi möter, sammanhangets betydelse samt vikten av att uppmärksamma resurser och förmågor hos dem vi arbetar med.

Plats   Familjeterapeuterna Korsvägen (Landeriet)

Denna dag kan även ges på deltagargruppens arbetsplats.                                    

Kostnad   1 250 kr per deltagare (25 % moms tillkommer) beräknat på grupp med 20-25 deltagare (heldag).

Vid större grupper än 25 deltagare reduceras kostnaden per deltagare.

Kurslärare: 2 lärare från GCK, kontaktperson Lars Ljungman

En nedkortad dag (halvdag) kan ges efter överenskommelse.