FIT Supervision Training

GCK arrangerar tillsammans med
Scott D. Miller och Susanne Bargmann

3 dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt
11-13 maj 2015

För första gången arrangeras FIT Supervision Training tillsammans med Scott Miller och Susanne Bargmann i Göteborg, Sverige.
Utbildningen går kontinuerligt i Chicago och är mycket uppskattad där.

Scott Miller, Phd (fil dr i psykologi) grundare och föreståndare för ICCE
(International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.

Susanne Bargmann, leg psykolog och specialist i psykoterapi och del av ICCE.

Utbildningen vänder sig till Dig som är intresserad av att hjälpa dina medarbetare att förbättra sina resultat för att få ut mer av klienternas feedback i den egna organisationen eller Du som arbetar som extern handledare med grupper som använder sig av FIT-skalorna med sina klienter. Du bör ha deltagit på minst en tvådagars workshop med Scott Miller för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen bygger på en kombination av föreläsningar, presentationer och olika övningar som syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att hantera och använda sig av feedback.

FIT Supervision Training är utformat för att skapa en grund för kursdeltagarna att kunna handleda behandlare som använder FIT (Feedback Informed Treatment) så effektivt som möjligt.

Kursdeltagarna kommer att lära sig:

  • Vad skiljer FIT-handledning från vanlig handledning?
  • Vilka är de vanligaste utmaningarna i FIT-handledning och hur hanterar man dem?
  • Strategier att identifiera och rikta uppmärksamheten på “riskklienter” i handledning.

Max 40 deltagare vilket möjliggör ett mer personligt lärande.

Tid:                      11-13 maj 2015, kl. 09.00-16.00  (3 dagar)

Plats:                   Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.
.                             För närmare vägbeskrivning se www.scandichotels.se

Kursspråk:         Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad:             8 300 kr (moms 2 075 kr tillkommer) Totalbelopp 10 375 kr
.                             I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan ska vara inkommen senast den 10 april 2015. Anmälan är bindande.

Ytterligare info:      Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu