Fredag den 8 april

(obs, kl 13.00-15.30)

Lasse Fryk och Bosse Forsén
Temat denna fredag är Från Rum till Mellanrum – där morgondagens samhälle redan tar form.  Lasse och Bosse kommer att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet och sina tankar runt arbetet att utveckla det sociala arbetets teori och praktik. Ett arbete som bedrivits tillsammans med studenter och professionella på Göteborgs universitetet och i Hammarkullen. ”Det händer otroligt mycket spännande saker i Hammarkullen just nu. Det är stora saker – och positiva.”…  ”På områdesnivå ser vi en miljö växa fram som kommer att inleda samtal om samhällsbyggande som kan bli mycket inspirerande. På institutions- och verksamhetsnivå växer miljöer fram som visar vägen till en välfärdsstat i ett mångfaldigt samhälle i rörelse. Ett aktivt civilsamhälle ser till att denna rörelse får bra fart.”
(Lasse och Bosse inför fredagsseminariet).