Fredagseminarium 22februari2019 – Fullbokat

Fullbokat!

Välkommen till en varm föreningspresentation av regionchef
Ellen Abrahamsson från Frisk & Fri
– Riksföreningen mot ätstörningar!

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003
med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns den runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

Regionchef Ellen Abrahamson säger:
”I ett samhälle som dagligen matar oss med ouppnåeliga ideal och ständigt ökande krav sätts vår självkänsla på spel. Kroppsfixering och orealistiska livsstilskrav blir allt vanligare i alla åldrar.
Vilka är Frisk & Fri och hur kan vi fungera som en livboj i denna problematik?”

Plats      Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Tid        kl. 13.00-15.00

Fri entré

Vi bjuder på spännande, nyttiga och livsavgörande samtal samt fika.

Anmälan görs till Eva Hellberg info@gck.nu

För mer info kontakta Ilze Norman ilze@bredband.net