Fredagsseminarium 10 maj 2019

”Får man älska en förälder som har mördat?”

Anna Ekberg är familjepedagog och Line Fuchs är Verksamhetsledare på Solrosen som är en verksamhet som drivs av Göteborgs Räddningsmission och vars syfte är att ge stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem.

Under föreläsningen kommer Anna Ekberg och Line Fuchs, att berätta om barn och ungas upplevelser av att ha en frihetsberövad familjemedlem, tankar och känslor som ofta är knutet till det. De kommer att lyfta vikten av att barn får tillgång till information och eget stöd för att på så sätt avlastas i en ofta mycket utsatt livssituation. Under föreläsningen kommer de även att prata om vikten av stöd även för de vuxna runt barnet, samt om de olika delarna i det stöd som Solrosens verksamhet erbjuder.

Plats     Fjärde Långgatan 5

Tid        kl. 13.00-15.00

Fri entré och fika

Anmälan görs till Eva Hellberg info@gck.nu

Välkommen!