Fredagswebbinarium; Barn och Ungdomar med problematisk skolfrånvaro 10sept 2021

Barn och Ungdomar med problematisk skolfrånvaro

Kostnadsfritt webbinarium med

Rolf Agaton
10 september 2021, kl. 13.00-15.30

Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem, kan de slappna av och släppa många frustrationer och lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och ett fokuserat förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar.
Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Rolf är pedagog och handledare med påbyggnad i mänsklig kommunikation.
Han har en bakgrund som grundskollärare i 18 år. Vid början av 2000-talet väcktes intresset för att arbeta med de ”elever som utmanar”. Så småningom utvecklades det så att ”problemet” flyttade ut och fler elever stannade hemma. Då flyttade Rolf efter. Under tolv år har han arbetat mellan skola och socialtjänst, senast i Stenungsund i SKIFO (skola + IFO). Sedan fem år handleder han och föreläser i olika kommuner om hur fokuserad samverkan leder utvecklingen framåt när det gäller problematisk skolfrånvaro.

Kostnadsfritt webbinarium via Zoom.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.