Fredagsseminarier 2016 26/2, kl. 13-15

Fullbokat 26/2

Bodil Johansson berättar om ett arbetssätt som hon utvecklat för att nå s.k. ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som tillslut ofta helt isolerar sig hemma på sitt rum. Bodil berättar vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat.

Bodil Johansson är socionom och arbetar i Resursteamet, utförarenheten inom socialtjänsten, Barn- och familj, Norra Hisingen i Göteborg.

Antalet deltagare är begränsat till 25 stycken och ”först till kvarn” gäller för anmälan.

Kom ihåg att avanmäla dig om du får förhinder och inte kan gå. Vi har en reservlista och kan då erbjuda platsen till någon annan.