Grundkurs i Narrativ praktik, 6heldagar ht 2018

Personligt Professionellt Förhållningssätt och Bemötande

GCK arrangerar en grundutbildning i Narrativ praktik. Utbildningen riktar sig till professionella inom människovårdande yrken såsom; socialtjänst, psykiatrin, skola/skolhälsovård, behandlingshem, boenden för ensamkommande m.fl.

Narrativ betyder berättande och narrativ praktik utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Vi utgår från perspektivet att de berättelser människor har med sig, om sig själva och andra, har en verklig effekt på våra liv och formar vår identitet. Ofta möter vi människor som bär på ’problemtyngda’ berättelser om sig själva, vilka dessvärre har en tendens att dölja förmågor och möjligheter att komma vidare.

Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla:

  • Kunskap kring vad ett narrativt förhållningssätt innebär i mötet med de människor man kommer i kontakt med i sitt arbete.
  • En ökad förståelse och kunskap kring bemötandets betydelse i interaktionen med andra och hur man kan skapa respektfulla, inkluderande och hoppfulla möten.
  • Få tillgång till centrala narrativa utgångspunkter och metoder användbara i det personligt professionella mötet; externalisering, dekonstruktion, personlig agens, ställningstaganden, ’dubbelt lyssnande’, ’livsklubb’…etc
  • Kunskap om och ökad medvetenhet om sin egen personliga/professionella stil.
  • Koppla det professionella arbetet till etik/värdegrund och den politiska/samhälleliga dimensionen.

Kursupplägg
Vi varvar genomgång av teoretiska utgångspunkter i ett narrativt förhållningssätt med praktiska övningar.
Kursplan finns att tillgå då anmälan gjorts.

Tid
Utbildningen startar med två heldagar den 29–30 augusti 2018
Övriga datum är onsdagar: 26/9, 24/10, 21/11, 19/12

Plats
GCK´s lokaler på Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad
14 250 kr (25% moms tillkommer)

Kursansvariga
Jonas Karlsson, socionom, leg psykoterapeut, 073-230 86 30
Emma Thorén, socionom, leg psykoterapeut,  076-081 17 60

Anmälan görs via hemsidan eller info@gck.nu senast 8 juni 2018
Ange namn och fakturaadress  Anmälan är bindande!

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg: info@gck.nu eller kursansvariga vid frågor