Hemmasittare – 6/11 och 27/11 INSTÄLLT PGA NYA RESTRIKTIONER COVID 19

Fredagsseminarium Båda datumen är inställda
Vi kommer att boka nytt datum till våren 2021

27 november 2020, kl. 13.00-15.00 Fullbokat!
6 november 2020, kl. 13.00-15.00 Fullbokat!
GCK’s lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg
Vi bjuder på fika!

Bodil Johansson är socionom och arbetar som familjebehandlare inom barn- och familjeenheten, Norra Hisingen i Göteborg. Hon berättar om ett arbetssätt som hon utvecklat för att nå s.k. ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som tillslut ofta helt isolerar sig hemma på sitt rum. Bodil berättar vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat. Utgångspunkter och metoder som är verksamma även i mötet med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro men som fortfarande har en länk kvar till skolan.

Anmälan och frågor till info@gck.nu  Ange namn, mejl och arbetsplats