1 halvdag: Hur når vi ”hemmasittare” – Webinar Bodil Johansson 23april2021

Hur når vi ”hemmasittare”
– barn och ungdomar med
problematisk skolfrånvaro

Webinar med Bodil Johansson 23 april 2021, kl. 09:00-11:30

Bodil kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro. Hur kan vi använda oss av ett förhållningssätt som hjälper och underlättar att närma sig dem och förändra deras livssituation, trots de begränsningar som vi har i samhället och med myndigheter.

Frågor som det kommer att reflekteras kring:

  • Hur tänker du kring begreppen hemmasittare, problematisk skolfrånvaro?
    Vilka har jag mött? Vilka tänker jag på när vi pratar?
  • Vad är min frågeställning här idag?
  • Vad är mitt dilemma i dessa familjer/i mötet med barn/ungdomen?
    Vad är min utmaning?

Bodil Johansson är socionom och har arbetat med barn och familjer hela sitt yrkesliv. Sedan 2004 arbetar hon som familjebehandlare inom barn- och familjeenheten, Norra Hisingen i Göteborg. Bodil drogs till ungdomar som inte fick till det med skolan. Det var långt innan ”hemmasittare och problematisk skolfrånvaro” uppmärksammades i samhället. Hon träffade och arbetade med ungdomar som inte varit i skolan på flera år. Genom att närma sig försiktigt, och genom att ge tid, lät ungdomarna henne komma hem till dem. Bodil lärde känna dem och de delade med sig om hur de hade det i sin vardag. Med åren förstod Bodil att hon utvecklat ett arbetssätt och formulerat några utgångspunkter som var grundläggande i arbetet och som andra började intressera sig för. Hon började få inbjudningar att föreläsa i olika sammanhang.

Som socionom och familjebehandlare tycker hon att det är viktigt med perspektivet i det psykosociala behandlingsarbetet och att se barnet och ungdomen som något mer än en skolelev. Att se hela tillvaron; sammanhang och familjen. Barn och ungdomar som är hemmasittare/har problematisk skolfrånvaro väcker många känslor. Det är lätt att alla som finns runt dessa barn/ungdomar blir oense om både orsaker till och vad som ska göras åt det.

Kostnad och upplägg
100 kr inklusive moms

Anmälan
 Anmäl dig här
På anmälningsblanketten ska du i Kommentarsfältet ange:
Webinar Bodil Johansson.
Anmälan är bindande.

Vid kallelse till webinaret skickas en länk för att delta samt information kring detta.