”Ideologiska skygglappar har varit avgörande för rehabiliteringsgarantins konstruktion”

– En artikel som belyser problemet med att för ensidigt sätta tilltro till en teoribildning och vikten av att inte förälska sig i en teori eller en enskild behandlingsmodell./Jonas Karlsson

Läs >>