14, 15-16 oktober 2019 Introduktion och Utbildningsdagar ABFT

En Introduktionsdag och två Utbildningsdagar i
Anknytningsbaserad Familjeterapi, ABFT

För sjunde gången kan GCK erbjuda utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad familjeterapi. Föreläsare Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik. Studier som ska pröva ABFT finns nu i Skandinavien. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi. Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom, Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php Under 2015 utkom på svenska Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar av Guy Diamond, Gary Diamond och Suzanne Levy, Studentlitterartur.

Magnus Ringborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare.
2013 blev han utsedd till Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

1 dag  Introduktion, Magnus Ringborg (max 55 deltagare)
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

2 dagar  Utbildning med Magnus Ringborg (max 35 deltagare)
Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad, så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 alternativt annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.

Tid
Introduktionsdag       14 oktober       kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar 15-16 oktober       kl. 09.00-16.00

Plats
GCK’s lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad
Introduktionsdag       1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
Utbildningsdagar      3 000 kr (moms 750 kr tillkommer)
Introduktionsdag + två Utbildningsdagar 4 200 kr (moms 1 050 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även fika fm/em

Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida www.gck.nu/anmalan/
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)

Ytterligare information
Ulla Westling Missios      070-352 72 91
eller GCK’s sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu