Jobbskuggardagen 2017

I år kommer daglig verksamhet i stadsdelen Örgryte-Härlanda anordna en Jobbskuggardag!

Jobbskuggardagen är en möjlighet för personer som har en funktionsnedsättning och/eller står långt ifrån arbetsmarknaden, att under en dag få möjlighet att komma ut och förutsättningslöst jobbskugga på en arbetsplats. Jobbskuggardagen startade på Irland 2007 (av IASE, Irish Association of Supported Employment) och har de senaste åren även anordnats av Stenungsunds kommun i Sverige, samt i Finland.

Vinsterna är många; för individen ger dagen en möjlighet till inblick och en positiv erfarenhet av arbetslivet, vilket kan skapa motivation samt bidra till nya möjligheter. Jobbskuggardagen syftar också till att skapa en positiv attitydförändring i samhället och att motverka utanförskap på arbetsmarknaden.

Daglig verksamhet i Örgryte-Härlanda ser fram emot att, samtidigt med Stenungsund och Finland, anordna Jobbskuggardagen den
5 april i år. Vår förhoppning är att fler verksamheter i Sverige kommer upptäcka vinsterna med Jobbskuggardagen, och att det på sikt kan bli en nationell dag!

Vi som håller i Jobbskuggardagen i Örgryte-Härlanda arbetar i verksamheten Arbetsfokus, som är en arbetslivsinriktad daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Arbetsfokus ger stöd till personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar som vill utforska sin arbetsförmåga. Arbetsfokus arbetar utifrån Supported Employment, vilket är en väl beprövad metod för inträde eller återgång på arbetsmarknaden. Arbetsfokus erbjuder arbetsträning samt stöd ut mot praktik och anställning.