Kalendarium – Workshops/Fredagsseminarier

 

Utvärdering av familjebehandling
– en modell för att få med familjens röst
27 okt 2021 Mötesplats,
Göteborgs Föreningscenter
Lisa Koser/Luke Sheahan
Feedback Informed Treatment 11 januari 2022
Burgårdens Konferenscenter
Göteborg
Scott D Miller