Fredagsseminarie

Nu håller vi tummarna för att restriktionerna kommer att lätta för den här gången och satsar lite extra på fredagsseminarier (live, i våra lokaler i Briggen) i höst. Vi har fokuserat på att ge ledare och chefer lite extra påfyllning och har därför satt in tre seminarier som vi hoppas ska kunna inspirera och ge möjlighet till reflektion tillsammans med kollegor från andra stadsdelar eller verksamheter.
Om restriktionerna trots allt håller i sig kommer dessa seminarier att ges digitalt via zoom. Fredagsseminarierna är som vanligt kostnadsfria och Anmälan görs genom att mejla info@gck.nu ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för vald workshop.
OBS! Det brukar vara hårt tryck att få delta så vänligen avanmäl er om ni får förhinder, så kan någon från kölistan få möjlighet att delta istället. Max 25 deltagare.

Relationell kapacitet
– hur skapa effektiva samarbetsrelationer
15 oktober FULLBOKAT och 3 december Fåtal platser kvar 2021, kl. 13.00 – 15.30

De flesta håller med om att god samverkan är avgörande för att erbjuda effektiva tjänster inom vård, skola och välfärdssektorn.

Trots goda intentioner har det visat sig vara svårt att få samverkan att fungera i praktiken, särskilt kring de brukare som tar mest resurser i anspråk och kräver som mest samverkan.

Baserat på många års forskning och praktisk erfarenhet har den danska konsultgruppen Joint Action Analytics utvecklat ett nytt sätt att tänka kring samverkan som utgår från begreppet Relationell Kapacitet. Förhållningssättet vilar på systemisk/narrativ grund och är både genomgripande och praktisk till sin natur. Relationell Kapacitet har fått stort genomslag i Norge och Danmark och introduceras nu i Sverige av GCK. På detta fredagsseminarium kommer vi både belysa tankarna bakom och den praktiska tillämpningen av detta nya spännande tankesätt.

Seminarierna hålls av två av följande personer:
Hilde Rikter-Svendsen, Kristoffer Nyman, Ulla Hansson,
Hedvig Westerström, Lars Ljungman. Alla är medarbetare på GCK.

Anmälan görs genom att mejla info@gck.nu
ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för vald workshop.

 

Styrkan i Vi:et

– Om gruppbehandling för ungdomar
med sexuell övergreppsproblematik

Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon
8 oktober 2021, kl. 13.00 – 15.00

På ungdomsmottagningen i Olskroken arbetar
Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon bland annat med projektet ”Ung utsatt”.
Victoria som psykolog och Jennie som psykoterapeut.
Där har dom utvecklat en gruppbehandlingsmetod för ungdomar med sexuell övergreppsproblematik.
Något som är relativt ovanligt i Sverige jämfört med andra länder trots att forskning visar att gruppbehandling är effektiv vid PTSD och andra traumasymtom.

Projektet ”Ung utsatt” har funnits sedan 2014 på Göteborgs ungdomsmottagningar. Det riktar sig till tjejer, killar och icke-binära i åldern 13 – 24 år. I ”Ung utsatt” bedrivs behandlingsarbete både enskilt och i grupp och man har även som målsättning att öka kunskap och sprida information om sexuella övergrepp och dess konsekvenser.

Victoria och Jennie kommer att berätta om sina erfarenheter som gruppledare, om hur de har arbetat och varför. Om vilka teorier som väglett dem och något om vad forskningen säger om det här sättet att arbeta.

De vill framför allt dela med sig av vad gruppbehandling kan ge i form av igenkänning, minskad isolering, ökad trygghet och tillit till andra. Om vad man i gruppen genom feedback, stöd och förståelse kan få av andra som man delar erfarenheter med och om hur de gång på gång upplevt styrkan i Vi:et.

Vi hoppas kunna ha kostnadsfritt seminarium i GCK’s lokaler alternativt Webinar. Beslut om detta fattas efter sommaren.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.

Att möta barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet  FULLBOKAT!

Kostnadsfritt Fredagsseminarium med
Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson
12 november 2021, kl. 13.00 – 15.00

Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson arbetar på Bojen, och är socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer.

Bojen är en förening som startade 2004. Dit kommer barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet och deras våldsutsatta förälder. Det är människor från hela staden, med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund.

Arbetssättet innefattar pedagogisk gruppverksamhet för barn och förälder.
Syftet med barnens gruppverksamhet är att de ska få sina behov uppmärksammade och bemötta och att de ska få redskap att hantera sina upplevelser. Parallellt hålls grupper för den våldsutsatta föräldern med fokus på föräldraskapet.

På Bojen erbjuder man också samtal för barn/ungdom och förälder gemensamt utifrån behovet av att bearbeta och hantera upplevelser av våld i hemmet.

De metoder man arbetar utifrån är Child Parent Psychotherapy (CPP) för barn mellan 0 – 6 år tillsammans med förälder och Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdomar 7 – 18 år och deras förälder.

Föreningens mål och syfte är också att bedriva utåtriktad verksamhet för att kunna påverka på strukturell nivå. Att delta i forskningsstudier har varit ett sätt att uppmärksamma behoven men också för att utveckla befintliga och nya insatser för målgruppen.

Susanne och Anders kommer att berätta om vilka erfarenheter de gjort under resans gång. Om vilka de möter, om hur behoven ser ut idag, vad som behöver utvecklas ytterligare och om hur yttre faktorer som lagstiftning och opinion påverkar den här målgruppen.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.