Okategoriserade

Nu håller vi tummarna för att restriktionerna kommer att lätta för den här gången och satsar lite extra på fredagsseminarier (live, i våra lokaler i Briggen) i höst. Vi har fokuserat på att ge ledare och chefer lite extra påfyllning och har därför satt in tre seminarier som vi hoppas ska kunna inspirera och ge möjlighet till reflektion tillsammans med kollegor från andra stadsdelar eller verksamheter.
Om restriktionerna trots allt håller i sig kommer dessa seminarier att ges digitalt via zoom. Fredagsseminarierna är som vanligt kostnadsfria och Anmälan görs genom att mejla info@gck.nu ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för vald workshop.
OBS! Det brukar vara hårt tryck att få delta så vänligen avanmäl er om ni får förhinder, så kan någon från kölistan få möjlighet att delta istället. Max 25 deltagare.

Relationell kapacitet
– hur skapa effektiva samarbetsrelationer
15 oktober FULLBOKAT och 3 december Fåtal platser kvar 2021, kl. 13.00 – 15.30

De flesta håller med om att god samverkan är avgörande för att erbjuda effektiva tjänster inom vård, skola och välfärdssektorn.

Trots goda intentioner har det visat sig vara svårt att få samverkan att fungera i praktiken, särskilt kring de brukare som tar mest resurser i anspråk och kräver som mest samverkan.

Baserat på många års forskning och praktisk erfarenhet har den danska konsultgruppen Joint Action Analytics utvecklat ett nytt sätt att tänka kring samverkan som utgår från begreppet Relationell Kapacitet. Förhållningssättet vilar på systemisk/narrativ grund och är både genomgripande och praktisk till sin natur. Relationell Kapacitet har fått stort genomslag i Norge och Danmark och introduceras nu i Sverige av GCK. På detta fredagsseminarium kommer vi både belysa tankarna bakom och den praktiska tillämpningen av detta nya spännande tankesätt.

Seminarierna hålls av två av följande personer:
Hilde Rikter-Svendsen, Kristoffer Nyman, Ulla Hansson,
Hedvig Westerström, Lars Ljungman. Alla är medarbetare på GCK.

Anmälan görs genom att mejla info@gck.nu
ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för vald workshop.

 

Barn och Ungdomar med problematisk skolfrånvaro

Kostnadsfritt webbinarium med

Rolf Agaton
10 september 2021, kl. 13.00-15.30

Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem, kan de slappna av och släppa många frustrationer och lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och ett fokuserat förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar.
Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Rolf är pedagog och handledare med påbyggnad i mänsklig kommunikation.
Han har en bakgrund som grundskollärare i 18 år. Vid början av 2000-talet väcktes intresset för att arbeta med de ”elever som utmanar”. Så småningom utvecklades det så att ”problemet” flyttade ut och fler elever stannade hemma. Då flyttade Rolf efter. Under tolv år har han arbetat mellan skola och socialtjänst, senast i Stenungsund i SKIFO (skola + IFO). Sedan fem år handleder han och föreläser i olika kommuner om hur fokuserad samverkan leder utvecklingen framåt när det gäller problematisk skolfrånvaro.

Kostnadsfritt webbinarium via Zoom.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.

Ingegerd har för oss varit en inspiratör, med en förmåga att vara jordnära och mänsklig tillsammans med teoretisk expertis och nyfikenhet. Energisk, kraftfull och otroligt professionell vetenskapsperson. Hon var ett föredöme i familjeterapi, både med sin
Marte Meo inriktning samt att hon tidigt doktorerade i familjeterapi. Hon har varit en professionell förebild och som en kär vän för flera av oss. En människa med rötterna i
Slättens mylla och samtidigt skarp i den teoretiska sfären.

Tack Ingegerd för allt du bidragit med genom att du varit den du är.

Från oss alla på GCK

 

Hur når vi ”hemmasittare”
– barn och ungdomar med
problematisk skolfrånvaro

Webinar med Bodil Johansson 23 april 2021, kl. 09:00-11:30

Bodil kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro. Hur kan vi använda oss av ett förhållningssätt som hjälper och underlättar att närma sig dem och förändra deras livssituation, trots de begränsningar som vi har i samhället och med myndigheter.

Frågor som det kommer att reflekteras kring:

 • Hur tänker du kring begreppen hemmasittare, problematisk skolfrånvaro?
  Vilka har jag mött? Vilka tänker jag på när vi pratar?
 • Vad är min frågeställning här idag?
 • Vad är mitt dilemma i dessa familjer/i mötet med barn/ungdomen?
  Vad är min utmaning?

Bodil Johansson är socionom och har arbetat med barn och familjer hela sitt yrkesliv. Sedan 2004 arbetar hon som familjebehandlare inom barn- och familjeenheten, Norra Hisingen i Göteborg. Bodil drogs till ungdomar som inte fick till det med skolan. Det var långt innan ”hemmasittare och problematisk skolfrånvaro” uppmärksammades i samhället. Hon träffade och arbetade med ungdomar som inte varit i skolan på flera år. Genom att närma sig försiktigt, och genom att ge tid, lät ungdomarna henne komma hem till dem. Bodil lärde känna dem och de delade med sig om hur de hade det i sin vardag. Med åren förstod Bodil att hon utvecklat ett arbetssätt och formulerat några utgångspunkter som var grundläggande i arbetet och som andra började intressera sig för. Hon började få inbjudningar att föreläsa i olika sammanhang.

Som socionom och familjebehandlare tycker hon att det är viktigt med perspektivet i det psykosociala behandlingsarbetet och att se barnet och ungdomen som något mer än en skolelev. Att se hela tillvaron; sammanhang och familjen. Barn och ungdomar som är hemmasittare/har problematisk skolfrånvaro väcker många känslor. Det är lätt att alla som finns runt dessa barn/ungdomar blir oense om både orsaker till och vad som ska göras åt det.

Kostnad och upplägg
100 kr inklusive moms

Anmälan
 Anmäl dig här
På anmälningsblanketten ska du i Kommentarsfältet ange:
Webinar Bodil Johansson.
Anmälan är bindande.

Vid kallelse till webinaret skickas en länk för att delta samt information kring detta.

Utvärdering av familjebehandling
En modell för att få med familjens röst

Hur vet vi om det vi gör, gör en skillnad?
Hur tar vi till vara på familjens kompetens?
Hur når vi de tveksamma?
Hur gör vi barnen delaktiga?

Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling inom socialtjänst, skola, Bup och behandlingsinstitutioner. Det är en utbildningsdag som kommer att handla om dialogiska utvärderings- och arbetsmodeller; samforskning och Feedback-orienterad dialogisk familjebehandling.

Feedback-orienterad dialogisk familjebehandling

 • en modell för tydliga uppdrag med utvärdering integrerad i behandlingen
 • hjälper barn och vuxna att ge direkt feedback om samtalen
 • ökar delaktighet och aktivt deltagande från barn och vuxna
 • ökar samsyn och samverkan mellan utredare och behandlare inom socialtjänsten

Utbildningsdagen hålls av Lisa Koser och
Luke Sheahan, socionomer och familjeterapeuter
verksamma i socialtjänsten, Bromma familjebehandlarteam.

Peter Rober, familjebehandlare från Belgien, har utvecklat en modell som han kallar Feedback oriented dialogical family therapy. Brommateamet har översatt manualen och anpassat den till en svensk kontext. De utbildar nu andra familjebehandlarteam i Sverige i metod och förhållningssätt.

Alla som deltar i utbildningsdagen får manualen.

Tid
20 oktober 2020, kl. 09.00-16.00

Plats
(lokal meddelas senare)

Kostnad
950 kr (moms 238 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Sista anmälningsdatum 18 september 2020.

Anmäl dig här 
Anmälan är bindande.

Ytterligare info: Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Ett återupprättande av det meningsskapande, kreativa, omsorgsfulla och levande mötet i vår professionella vardag.

Utifrån sina succéböcker:
Det omätbaras renässans och Horisonten finns alltid kvar

På grund av fortsatta restriktioner vid möten i stora grupper
kommer workshopen att hållas digitalt

Ingen har väl så som Jonna Bornemark satt ord på den ’samtidssjuka’ som new public management skapat med ensidigt fokus på det kvantitativt mätbara, styrdokument och effektivitet. Människor som arbetar inom vården, omsorgen, socialtjänsten, skolan, kulturarbetare – listan är lång – har alla märkt av detta. Jonna kommer i sin föreläsning ta upp de bärande delarna i sin kritik av detta system och samtidigt lyfta vikten att återupprätta det professionella omdömet, den kunskap som aldrig kan generaliseras eller skrivas ner i regler eftersom verkligheten och det levande livet alltid är så mycket rikare och mer mångfacetterat.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns Högskola, författare och medverkar regelbundet i radio och tv. Hon höll Högtidstalet vid Riksdagens öppnande 2019 och det är med glädje vi presenterar denna Halvdagsföreläsning.

Tid 
15 april 2021, kl. 09:00-12:00

Plats
Digital plattform
Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare

Kostnad
500 kr (moms 125 kr tillkommer)

Anmälan
Anmäl dig här  senast 1 april 2021
Anmälan är bindande.

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg

Brukaren visar oss vägen!

Hur vi kan använda oss av brukarens återkoppling/feedback
i samtal/behandling och samtidigt skapa en feedbackkultur i
organisationen.

På grund av fortsatta restriktioner vid möten i stora grupper
kommer workshopen att hållas digitalt

Ett sådant tillvägagångssätt kommer att ge utmärkta resultat och högt motiverade behandlare, säger Birgit Valla.

Birgit är norsk psykolog, specialiserad i klinisk psykologi (barn och ungdom). Hon är en mycket engagerande och uppskattad föreläsare inom det psykosociala hälsoområdet och medverkar vid många internationella konferenser.

Hon har under tio år varit chef för Stangehjelpa – enhet för familjehjälp, missbruk och psykisk hälsa i Stange kommun, Norge. Tillsammans med sitt team har Birgit utgått ifrån Feedback Informed Treatment (FIT) och användningen av skalorna ORS och SRS i det praktiska arbetet med brukarna.

Att använda skalorna är inte tillräckligt, de måste integreras i en praktik där samskapande och uppbyggnad av en feedbackkultur är i fokus – ett krav för framtida välfärdslösningar säger Birgit! Om vi jobbar på ett sätt som stämmer med brukarens ”preferenser” är vi med och skapar förändring – vi får då en relationell välfärd. Detta och mycket mer kommer Birgit att prata om den 11 november, då vi har glädjen att ha henne här i Göteborg!

Birgit Valla gav 2014 ut boken ”Vidare – Hvordan psykiske helsetjenster kan bli bedre”. 2019 kom boken ut på engelska med titeln ”Beyond Best Practice – How Mental Health Service Can Be Better”.

Tid (Nytt datum)
Digitalt möte 3 maj 2021, kl. 09.00-16.00

Plats
Digital plattform

Kostnad
960 kr (moms 240 kr tillkommer)

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis.

Anmälan
Anmäl dig här senast 1 april 2021
Anmälan är bindande.

Ytterligare info Kontakta Eva Hellberg

För intresserade som vill hålla kontakten och uppdatera sig
med färska kliniska erfarenheter inbjuds till ett kortare
seminarium över nätet den 7 maj kl. 9.00-12.00

Intresserade som redan arbetar med ABFT kan delta i seminariet hemifrån eller från sin ordinarie arbetsplats och logga in på en plattform över nätet. En länk kommer att skickas från GCK.

Innehåll: Deltagarna presenterar sig och berättar om sitt arbete med ABFT. Förslagsvis kommer var och en att få plats med att berätta
om ett ärende där man reflekterar över vad som varit avgörande
i arbetet med denna familj. Dessutom kan deltagararen presentera
en klinisk eller teoretisk fråga till gruppen.

Sedan kan berättelserna speglas och kommenteras och några av frågorna diskuteras. Förhoppningsvis kan seminariet leda till fortsatta diskussioner mer informellt över nätet.

Magnus Ringborg är värd för mötet och bistår med erfarenheter
och kunskaper.

Kostnad: 1 000kr (moms 250kr tillkommer)

Seminariet blir av om minst 7 deltagare anmäler sig.

Anmäl dig senast 1 maj till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och faktureringsadress

Anmälan är bindande.

Fem heldagar med start ht 2020
GCK erbjuder en ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare
kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap där ledaren kan stötta och ta tillvara medarbetarnas kompetens och resurser att möta medborgarnas behov. Deltagarna kommer att få pröva nya metoder och redskap som ger stöd i att möta komplexa utmaningar i verksamheten. Metoderna fungerar såväl i dialog med arbetsgrupper som med enskilda medarbetare.

Utbildningen vänder sig till: nya såväl som erfarna ledare, metodhandledare och verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet, privat verksamhet, stiftelser och frivilligorganisationer. Utbildningen vänder sig även till den som planerar att vara en framtida ledare eller arbetar med processledning i olika projekt och verksamheter.

Utbildningen kommer att utgå ifrån:

 • En systemteoretisk plattform
 • Dina styrkor och förmågor och vad som ger dig energi
 • Dina praktiska erfarenheter och dagsaktuella frågor och dilemman
 • Ett processinriktat pedagogiskt upplägg

Kostnad
Då detta är en pilotutbildning erbjuds ett förmånligt pris på 8 000 kr + moms 25%.
I priset ingår kursmaterial samt fika fm och em.
Gruppen kommer bestå av ca 15 deltagare.

Var och när
GCK’s lokaler, Fjärde Långgatan 5, alla kursdagar kl. 09.00 -16.00
ht 2020
Dag 1: 18 september
Dag 2: 23 oktober
Dag 3: 20 november
Dag 4: 18 december
Dag 5: 22 januari 2021

Information kan ges av de kursansvariga
Hedvig Westerström, hedvigwesterstrom@yahoo.se
Hilde Rikter Svendsen, hilde.rikter.svendsen@telia.com

Anmälan
Anmäl dig här senast 15 juni 2020