Vi erbjuder olika former av konsultationer på socialkontoret för socialsekreterare och brukare. Konsultationen kan ha fokus på samarbete, på möjligheter att utveckla nya handlingsplaner eller ny inspiration i ärenden där man upplever att man har ”kört fast”.

Kostnad  1 000 kr/tim (25 % moms tillkommer)

Kontaktperson  Ulla Hansson hansson.ulla@swipnet.se