Vi erbjuder olika former av samtalsstöd för personal, som befinner sig i stressiga och konfliktfyllda situationer i arbetet. Dessa kan handla om svåra dilemman, om hot om våld, konflikter alternativt samarbetssvårigheter som påverkar personen i fokus och hans/hennes arbets- eller livssituation.

Kostnad   1 000 kr/tim

Kontaktperson  Ulla Westling Missios  uwm@glocalnet.se