Bo Hejlskov Elvén 9-10/12 2015

 2 dagar workshop

Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt

Bo är legitimerad psykolog och uppskattad föreläsare runt temat hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.
Bo arbetar också praktiskt som handledare för olika grupper verksamma med barn, ungdomar och vuxna. Nyckelord är bemötande och förhållningssätt.

Workshopen riktar sig till personal inom skola, särskola, skoldaghem, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin, som jobbar med människor med utåtagerande beteende, neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk.

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i omsorgen, i psykiatrin, på HVB-hem och andra institutioner för ungdomar, i kriminalvården och i skolan etc. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet. I skolans sammanhang är en central utgångspunkt att det primära uppdraget är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Man fokuserar därför ofta insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Under dagarna kommer det ges praktiska verktyg för att hantera utåtriktat och störande beteende. Fokus är inte behandling utan hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Första dagen handlar om förhållningssätt och teori, den andra dagen om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder och dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.
Bo tar utgångspunkt i personalens förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personalens sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen.

Workshopen bygger på böckerna Problemskapande beteende och Beteendeproblem i skolan.

Tid:            9-10 december 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:         Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Kostnad:   2 200 kr (moms 550 kr tillkommer) i kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmälan:  Senast 1 december 2015 Anmäl dig här

Anmälan är bindande.

Ytterligare info: Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu