Maggie Carey 28-29/10 2015

2 dagar workshop

Att arbeta med trauman och svåra livsupplevelser
utifrån ett narrativt perspektiv

I denna workshop kommer Maggie Carey att dela med sig av hur hon genom den Narrativa praktiken utvecklat användbara arbetssätt i relation till människor som upplevt svårigheter och trauman i sina liv. Trauman får ofta en effekt att man känner sig sårbar, får känslor av hopplöshet eller att sitta fast i det förflutna och inte ha förmåga att göra något åt sitt liv.

Ett narrativt förhållningssätt erbjuder många hoppfulla möjligheter. Berättelsen om traumat kan bli en öppning för att utveckla alternativa berättelser där den egna agensen sätts i fokus istället för att vara ett offer.

I narrativ praktik tar vi fram och undersöker de berättelser som ligger till grund för de pågående smärtsamma upplevelserna av trauma eller svåra erfarenheter. Maggie kommer att fokusera på hur man kan förstå denna smärta som en avspegling på vad personen sätter värde på i livet. Genom att undersöka de känslomässiga upplevelserna som finns i kroppen, kan vi via stöd från modern hjärnforskning och neurobiologi förstå vad som händer när vi utsätts för hot och fara. Detta kan hjälpa personer som upplevt trauma att förstå både sina handlingar i stunden och de effekter av det som hänt.

En genomgång av minnesteori och hur vi lagrar svåra och traumatiska upplevelser hjälper oss att förstå vikten av att ”sätta ord på” och ”skapa berättelser till” det som i första hand varit ett kroppsligt minne av känslomässig smärta och stress. Vikten av att skapa en plattform för människor att ”stå på” för att ha dessa konversationer kommer även att förtydligas under denna workshop.

Maggie Carey är en av grundarna till Narrativ Praktik i Adelaide, Australien, ett center för narrativa utbildningar, handledning och terapier, som Michael White grundade 2008. Maggie har varit involverad i utveckling av Narrativ terapi sedan tidigt 90-tal och har undervisat runt om i världen de senaste 20 åren. Maggie uppskattar möjligheterna att undervisa om hur de teoretiska aspekterna av den narrativa teorin kan förtydligas på ett detaljerat sätt i praktiken. Hon är känd för sin förmåga att på ett levande sätt göra den narrativa praktiken förståelig för deltagarna.

Tid:                        28-29 oktober 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:                     Nya Varvet Studios, Göteborg – Vägbeskrivning:
.                              http://www.hotellnyavarvetstudios.se/om-oss/ – Hitta hit
.                              För dig som övernattar: 995 kr/pers/natt
.                              på Nya Varvet Studios, boka på +46 (0)31-857020

Kursspråk:           Engelska

Kostnad:               2 200 kr (moms 550 kr tillkommer)
.                               för- och eftermiddagskaffe ingår

Anmälan:             Maila namn och fakturaadress senast 1 oktober 2015 till
.                               info@gck.nu

Anmälan är bindande.

Ytterligare info:   Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu