Nyhetsbrev 1 – 2015

Så här i slutet av februari, i de allra tuffaste av veckor behöver vi både ljus och hopp. Rapporterna från vår omvärld är ofta synnerligen nedslående. Desto viktigare då, att vi kommer tillsam­mans i våra olika sammanhang för att arbeta mot det som på olika sätt trycker ner – och bidra till att skapa hopp och konstruktiva vägar i människors liv.

Från GCK vill vi skapa uppmärksamhet på vårens och årets olika aktiviteter.

Under våren tar vi upp de tidigare uppskattade fredagsseminarier vi  erbjudit.
Först ut är Bodil Johansson, socionom och verksam i resursteamet på norra Hisingen i Göteborg.
Den 6 mars presenterar hon ett arbetssätt för att nå så kallade ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som till slut ofta helt isolerar sig hemma. Bodil berättar om vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat.

Workshops och utbildningar som GCK erbjuder under 2015
11-13 maj håller Scott Miller och Susanne Bargmann i en 3-dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt (FIT Supervision Training) Det är många anmälda och det finns ännu möjlighet för fler att delta!

24-25 september håller Scott Miller i en 2-dagars grundläggande workshop på temat Vad är verksamt psykosocialt behandlingsarbete – om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen.

9-10 december blir det en 2-dagars workshop med Bo Hejlskov Elvén som föreläser omHantering avproblemskapande beteende utifrån ettlåg-affektivt förhållningssätt.

I höst planeras en ny start av Narrativ 1-årig Diplomutbildning (14 dagar). Från och med den 8 april startar, i GCK’s regi, en samtalsgrupp för ungdomar. Information och anmälan går att göra via vår hemsida. Gruppen vänder sig till ungdomar 15-19 år som på olika sätt kommit på kant med tillvaron. Syftet med gruppen är bl.a. att motverka isolation och depression hos unga.

Slutligen vill vi uppmärksamma att vi har en ny hemsida för GCK. Välkommen till www.gck.nu och navigera runt bland vårt utbud. Den är fortfarande under uppbyggnad men det är nu möjligt att se konturerna och en del ny information. Vi tar gärna emot dina synpunkter på hur vi kan utveckla hemsidan – tveka inte att ge oss feedback på hemsidan och vårt utbud i övrigt.