anmälan

 

 

 

 

 

 

Mattias Gullberg
Rapporten Hjälpsamhet publicerad 2016 – Studien bygger på intervjuer av tonårsföräldrar som har god erfarenhet av att söka hjälp och ta emot hjälp. Slutsatserna är formade som riktlinjer och förhållningssätt i mötet med familjesystemet.
Rapporten finns att ladda ner som
pdf-fil via Göteborgs stads hemsida.

Marell_Koser
New public management och familjeterapi

Peter Rober m.fl.
One step up.019 (complete)

Peter Rober 
The complexity of listening

Giada STREPPARAVA
Kensington Consultation Centre:
a birthplace of different systemic ideas

Lisa Koser
Bromma om modellen samforskning, uppdaterad
Delrapport 1: Metodbok -erfarenheter

Gianfranco Cecchin
Hypothesizing, circularity neutrality 

Annika Kärrefors och Kerstin Hedenstam-Björnell
Ett existensiellt tillägg i familjeterapin

Nora Bateson
Warm Data
Symmathesy

Lars Ljungman
–  Social utredning, med fokus på möjligheter och förhoppningar, sept 2000
–  Masteruppsats i handledning (engelska) Towards an Identity as Systemic Supervisor april 2010

Hedvig Westerström
–  Stöd – Kontroll – problem eller möjlighet? Socialtjänstens dubbla uppgifter. En fallstudie, 2000
–  Masteruppsats i handledning (engelska) Complexity and Contradictions in the Supervisory context from the supervisor’s position maj 2010

Lars Westerström
–  Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? 2010
–  CMM nr 1
–  CMM nr 2
–  Behandling vid sexuella övergrepp, 2006 

Lars Vennman
Supervision as transport through the use of self – Systemic and narrative ideas in practice

Jim Wilson
–  A social relational critique of the biomedical definition and treatment of ADHD;
ethical practical
 and political implications, 2012
–  Constant becoming: Supervision as the performance of systemic intelligence, 2011
–  On becoming a Possibilist: Some influences from brief therapies, 2001
–  How Can You Tell when a Goldfish Cries? Finding the Words in Therapeutic Stories with Children, 2000
–  The Art of Play –  Improvisation , Spontaneity, and Expanding  the Repertoire of Practice