GCK erbjuder olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella yrkesutövningen. Syftet är att utveckla arbetssätt för att på ett konstruktivt sätt möta de man arbetar med. I arbetet kan svåra situationer uppkomma där behov av stöd / konsultation kan behövas.

Vi erbjuder också ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden. För oss är utbildning ett sätt att vara med och påverka relationer och sammanhang i en konstruktiv riktning.

Vi lever i en mycket föränderlig värld och det blir allt viktigare att se till helheten och kommunikationen mellan människor. Grunderna i våra värderingar och vårt sätt att arbeta ligger i ett systemiskt förhållningssätt som fokuserar på helheten och fungerande berättelser. Bilder och drömmar om framtiden har en central roll.

Etiska ställningstaganden och hänsyn till olikheter, såsom kön, klass, religion, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell identitet har en framträdande plats i alla utbildningar.

Våra utbildningar är handlingsbaserade – m a o kommer deltagarna att arbeta med sina egna arbetssammanhang och få inspiration och möjligheter att utveckla det egna personliga professionella arbetssättet.