Psykoterapiutbildning 2-årig hösten 2014

Hösten är här och den 8 september startade en fulltecknad 2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk/Narrativ Grund motsvarande Steg 1 – med inriktning familj och nätverk.

Kursansvariga Ulla Hansson och Monica Möllerstrand mötte kursdeltagare från såväl Göteborg som hitresta från Borås, Skövde, Ljungskile, Vänersborg, Månsarp, Lidköping och Västerlanda.

Det är sjätte gången vi håller i utbildnngen sedan starten 2004. Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.